Sản phẩm đặt hàng

Hộp gỗ dạng tròn

HTG01

Kích thước sản phẩm: đường kính 80mm, cao 70 - 100 mm
Chất liệu: Gỗ hương đỏ
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 200 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Hộp gỗ dạng tròn

HTG06

Hộp gỗ dạng tròn

HTG05

Hộp gỗ dạng tròn

HTG04

Hộp gỗ dạng tròn

HTG03

Hộp gỗ dạng tròn

HTG02

Hộp gỗ dạng tròn

HTG01