Sản phẩm đặt hàng

Hộp gỗ đựng quà

HGQ12

Kích thước sản phẩm: 220 x 160 x 100mm
Chất liệu: Gỗ thông
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 100 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Hộp gỗ đựng quà

HGQ12

Hộp gỗ đựng quà

HGQ11

Hộp gỗ đựng quà

HGQ10

Hộp gỗ đựng quà

HGQ09

Hộp gỗ đựng quà

HGQ08

Hộp gỗ đựng quà

HGQ07

Hộp gỗ đựng quà

HGQ06

Hộp gỗ đựng quà

HGQ05

Hộp gỗ đựng quà

HGQ04

Hộp gỗ đựng quà

HGQ03

Hộp gỗ đựng quà

HGQ02

Hộp gỗ đựng quà

HGQ01