Sản phẩm đặt hàng

Nhà gỗ nhỏ

GTC01

Kích thước sản phẩm: 120 x 140 x 100 mm
Chất liệu: Gỗ thông
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 100 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Lồng gỗ cho thú

GTC15

Nhà gỗ lớn cho thú

GTC14

Đồ chơi cho thú cưng

GTC13

Nhà gỗ nhỏ

GTC12

Cầu thang đi cho thú

GTC11

Nhà gỗ lớn cho thú

GTC10

Nhà gỗ lớn cho thú

GTC09

Nhà gỗ nhỏ

GTC08

Bàn đứng cho thú

GTC07

Lồng gỗ đựng cỏ

GTC06

Đồ chơi cho thú cưng

GTC05

Nhà gỗ cho chim

GTC04

Nhà gỗ nhỏ

GTC03

Nhà gỗ nhỏ

GTC02

Nhà gỗ nhỏ

GTC01