Sản phẩm đặt hàng

Hộp gỗ đựng cà phê

HCG01

Kích thước sản phẩm: 200 x 140 x 70 mm
Chất liệu: Gỗ thông
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 100 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Hộp gỗ đựng cà phê

HCG10

Hộp quà bằng gỗ

HCG09

Hộp gỗ đựng cà phê

HCG08

Hộp gỗ đựng cà phê

HCG07

Hộp gỗ đựng cà phê

HCG06

Hộp gỗ đựng cà phê

HCG04

Hộp gỗ đựng cà phê

HCG03

Hộp quà bằng gỗ

HCG02

Hộp gỗ đựng cà phê

HCG01