Sản phẩm đặt hàng

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG03

Kích thước sản phẩm: 280 x 280 x 100 mm
Chất liệu: Gỗ maple
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 200 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG15

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG14

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG13

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG12

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG11

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG10

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG09

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG08

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG07

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG06

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG05

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG04

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG03

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG02

Hộp gỗ đựng bánh kẹo

HBG01