Sản phẩm đặt hàng

Hộp gỗ mỹ nghệ

HMG02

Kích thước sản phẩm: 140 x 100 x 70 mm
Chất liệu: Gỗ tràm
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 100 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Hộp gỗ mỹ nghệ

HMG12

Hộp gỗ mỹ nghệ

HMG11

Hộp gỗ mỹ nghệ

HMG10

Hộp gỗ mỹ nghệ

HMG09

Hộp gỗ mỹ nghệ

HMG08

Hộp gỗ mỹ nghệ

HMG07

Hộp gỗ mỹ nghệ

HMG06

Hộp gỗ mỹ nghệ

HMG05

Hộp gỗ mỹ nghệ

HMG04

Hộp gỗ mỹ nghệ

HMG03

Hộp gỗ mỹ nghệ

HMG02

Hộp gỗ mỹ nghệ

HMG01