Sản phẩm đặt hàng

Hộp gỗ sơn màu

HSG03

Kích thước sản phẩm: 320 x 140 x 120 mm
Chất liệu: Gỗ MDF sơn màu
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 100 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Hộp gỗ sơn màu

HSG12

Hộp gỗ sơn màu

HSG11

Hộp gỗ sơn màu

HSG10

Hộp gỗ sơn màu

HSG09

Hộp gỗ sơn màu

HSG08

Hộp gỗ sơn màu

HSG07

Hộp gỗ sơn màu

HSG06

Hộp gỗ sơn màu

HSG05

Hộp gỗ sơn màu

HSG04

Hộp gỗ sơn màu

HSG03

Hộp gỗ sơn màu

HSG02

Hộp gỗ sơn màu

HSG01