Sản phẩm đặt hàng

Hộp rượu gỗ

HRG14

Kích thước sản phẩm: 220 x 140 x 100mm
Chất liệu: Gỗ thông
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 100 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Hộp rượu gỗ

HRG04

Hộp rượu gỗ

HRG16

Hộp rượu gỗ

HRG15

Hộp rượu gỗ

HRG14

Hộp rượu gỗ

HRG13

Hộp rượu gỗ

HRG12

Hộp rượu gỗ

HRG11

Hộp rượu gỗ

HRG10

Hộp rượu gỗ

HRG09

Hộp rượu gỗ

HRG08

Hộp rượu gỗ

HRG07

Hộp rượu gỗ

HRG06

Hộp rượu gỗ

HRG05

Hộp rượu gỗ

HRG03

Hộp rượu gỗ

HRG02

Hộp rượu gỗ

HRG01