Sản phẩm đặt hàng

Hộp gỗ đựng trà

HGT02

Kích thước sản phẩm: đường kính 85mm, cao 160mm
Chất liệu: Gỗ thông
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 200 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Hộp gỗ đựng trà

HGT12

Hộp gỗ đựng trà

HGT11

Hộp gỗ đựng trà

HGT10

Hộp gỗ đựng trà

HGT09

Hộp gỗ đựng trà

HGT08

Hộp gỗ đựng trà

HGT07

Hộp gỗ đựng trà

HGT06

Hộp gỗ đựng trà

HGT05

Hộp gỗ đựng trà

HGT04

Hộp gỗ đựng trà

HGT03

Hộp gỗ đựng trà

HGT02

Hộp gỗ đựng trà

HGT01