Sản phẩm đặt hàng

Đế gỗ để bàn

DGG08

Kích thước sản phẩm: 150 x 120 x 160 mm
Chất liệu: Gỗ dương 
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 200 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Đế gỗ để điện thoại

DGG18

Đế gỗ menu

DGG17

Đế gỗ để bàn

DGG16

Đế gỗ để name card

DGG15

Đế gỗ để name card

DGG14

Đế gỗ để name card

DGG13

Đế gỗ để điện thoại

DGG12

Đế gỗ menu

DGG11

Đế gỗ để bàn

DGG10

Đế gỗ để điện thoại

DGG09

Đế gỗ để bàn

DGG08

Đế gỗ kẹp giấy

DGG07

Đế gỗ để bàn

DGG06

Đế gỗ để bàn

DGG05

Đế gỗ để giấy

DGG04

Đế gỗ để bàn

DGG03

Đế gỗ để bàn

DGG02

Đế gỗ để điện thoại

DGG01