Sản phẩm đặt hàng

Đế lót ly gỗ bần

DLG01

Kích thước sản phẩm: đường kính 90 mm, dày 5mm
Chất liệu: Gỗ bần
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 100 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Đế lót ly gỗ

DLG14

Đế lót ly gỗ bần

DLG13

Đế lót ly gỗ

DLG12

Đế lót ly gỗ

DLG11

Đế lót ly gỗ

DLG10

Đế lót ly gỗ

DLG09

Đế lót ly gỗ

DLG08

Đế lót ly gỗ

DLG07

Đế lót ly gỗ

DLG06

Đế lót ly gỗ

DLG05

Đế lót ly gỗ

DLG04

Đế lót ly gỗ bần

DLG03

Đế lót ly gỗ

DLG02

Đế lót ly gỗ bần

DLG01