Sản phẩm đặt hàng

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG22

Kích thước sản phẩm: 180 x 150 x 50 mm
Chất liệu: Gỗ MDF sơn màu
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 200 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG24

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG23

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG22

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG21

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG20

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG19

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG18

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG17

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG16

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG15

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG14

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG13

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG12

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG11

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG10

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG09

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG08

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG07

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG06

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG05

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG04

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG03

Đồng hồ gỗ để bàn

DBG02

Đồng hồ để bàn hình trái tim

DBG01