Sản phẩm đặt hàng

Đồng hồ treo tường

DTG16

Kích thước sản phẩm: 600 x 200 x 100 mm, dày 20 mm
Chất liệu: Gỗ MDF sơn màu
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 100 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Đồng hồ treo tường

DTG24

Đồng hồ treo tường

DTG19

Đồng hồ treo tường

DTG23

Đồng hồ treo tường

DTG22

Đồng hồ treo tường

DTG21

Đồng hồ treo tường

DTG20

Đồng hồ treo tường

DTG18

Đồng hồ treo tường

DTG17

Đồng hồ treo tường

DTG16

Đồng hồ treo tường

DTG15

Đồng hồ treo tường

DTG14

Đồng hồ treo tường

DTG13

Đồng hồ treo tường

DTG12

Đồng hồ treo tường

DTG11

Đồng hồ treo tường

DTG10

Đồng hồ treo tường

DTG09

Đồng hồ treo tường

DTG08

Đồng hồ treo tường

DTG07

Đồng hồ treo tường

DTG06

Đồng hồ treo tường

DTG05

Đồng hồ treo tường

DTG04

Đồng hồ treo tường

DTG03

Đồng hồ treo tường

DTG02

Đồng hồ treo tường

DTG01