Sản phẩm đặt hàng

Hộp quà bằng gỗ

HQG08

Kích thước sản phẩm: 280 x 280 x 110 mm
Chất liệu: Gỗ MDF phủ vân sồi sơn màu
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 100 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Hộp quà bằng gỗ

HQG17

Hộp quà bằng gỗ

HQG16

Hộp quà bằng gỗ

HQG15

Hộp quà bằng gỗ

HQG14

Hộp quà bằng gỗ

HQG13

Hộp quà bằng gỗ

HQG12

Hộp quà bằng gỗ

HQG11

Hộp quà bằng gỗ

HQG10

Hộp quà bằng gỗ

HQG09

Hộp quà bằng gỗ

HQG08

Hộp quà bằng gỗ

HQG07

Hộp quà bằng gỗ

HQG06

Hộp quà bằng gỗ

HQG05

Hộp quà bằng gỗ

HQG04

Hộp quà bằng gỗ

HQG03

Hộp quà bằng gỗ

HQG02

Hộp quà bằng gỗ

HQG01