Sản phẩm đặt hàng

Kệ gỗ để bàn

KBG13

Kích thước sản phẩm: 140 x 160 x 50 mm
Chất liệu: Gỗ thông
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 100 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Kệ gỗ để bàn

KBG13

Kệ gỗ để bàn

KBG08

Kệ gỗ để bàn

KBG12

Kệ gỗ để bàn

KBG11

Kệ gỗ để bàn

KBG10

Kệ gỗ để bàn

KBG09

Kệ gỗ để bàn

KBG07

Kệ gỗ để bàn

KBG06

Kệ gỗ để bàn

KBG05

Kệ gỗ để bàn

KBG04

Kệ gỗ để bàn

KBG03

Kệ gỗ để bàn

KBG02

Kệ gỗ để bàn

KBG01