Sản phẩm đặt hàng

Khung hình gỗ

KHG05

Kích thước sản phẩm: 120 x 120 x 140 mm
Chất liệu: Gỗ maple
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 100 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Khung hình gỗ

KHG09

Khung hình gỗ

KHG08

Khung hình gỗ

KHG07

Khung hình gỗ

KHG06

Khung hình gỗ

KHG05

Khung hình gỗ

KHG04

Khung hình gỗ

KHG03

Khung hình gỗ

KHG02

Khung hình gỗ

KHG01