Sản phẩm đặt hàng

Lọ cắm bút

LCG02

Kích thước sản phẩm: 18 x 120 x 80 mm
Chất liệu: Gỗ maple
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 100 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Lọ cắm bút

LCG08

Lọ cắm bút

LCG07

Lọ cắm bút

LCG06

Lọ cắm bút

LCG05

Lọ cắm bút

LCG04

Lọ cắm bút

LCG03

Lọ cắm bút

LCG02

Lọ cắm bút

LCG01