Sản phẩm đặt hàng

Móc khóa gỗ

MKG06

Kích thước sản phẩm: 60 x 40 x 10 mm
Chất liệu: Gỗ maple
Đóng gói: bao ni lông/cái, thùng carton
Số lượng đặt hàng: từ 100 cái trở lên

Các sản phẩm cùng loại

Móc khóa gỗ

MKG12

Móc khóa gỗ

MKG10

Móc khóa gỗ

MKG09

Móc khóa gỗ

MKG08

Móc khóa gỗ

MKG07

Móc khóa gỗ

MKG06

Móc khóa gỗ

MKG05

Móc khóa gỗ

MKG11

Móc khóa gỗ

MKG04

Móc khóa gỗ

MKG03

Móc khóa gỗ

MKG02

Móc khóa gỗ

MKG01